flag

Bornholms Skakklub

Indkaldelse til Generalforsamling i Rønne Skakforening
Tirsdag 25 Maj 2021 11:37     Læst af : 371     A+ | a-
Hermed indkaldes til Rønne Skakforenings Generalforsamling.
Onsdag den 9. juni 2021, kl. 19.00 til 20.00 i Rønne biblioteks mødelokale 1.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag:

    a) Rønne skakforenings fremtidige lokaler er på Rønne bibliotek.

    b) Vedtægts ændring. - se bilag

5. Fastlæggelse af budget og kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  -  Formanden er på valg.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant    

8. Eventuelt

 

Venlig hilsen
Rune Andersen

Det sker


For hele sæsonplanen se under Info.