flag

Bornholms Skakklub

Referat Generalforsamling Bornholms Skakklub
Af Per Rasmussen
Torsdag 23 Maj 2019 11:51     Læst af : 1453     A+ | a-
Ref. af GF i Bornholms Skakklub, onsdag d. 15. maj, kl. 20.00

1. Valg af dirigent
Bent Schiøtt Hansen og referent Jan Pedersen 


2. Formandens beretning.
Denne blev godkendt.


3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Også dette blev godkendt.

 
 4. Indkomne forlag. Formandens forslag til  vedtægtsændring, således at sætningen om vores skakspalte i Tidende bortfaldt, blev vedtaget.
I samme åndedrag bemyndigede generalforsamlingen formanden til at ændre punkt 1, pgf. 3 til "Valg af dirigent og referent". (Se ovenstående!)
 
5. Fastlæggelse af budget og kontingent. 
Forslag til budget fra kassereren blev godkendt.
Der udspandt sig dog en længere diskussion om posten rejseudgifter for førsteholdet.

Konklusionen blev at "Overnatning for førsteholdsspillere ikke nødvendigvis skal være billigst mulige løsning. Ansøgning om evt. merudgifter i forhold til billigste løsning vil  blive taget op af bestyrelsen    fra gang til gang.    Videre: Der skal arbejdes imod at budgettet for 2020 skal give albuerum for større rejseudgifter for førsteholdet end i det nuværende budget.

6. Valg af kasserer.
Rico fortsatte.

 
7. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer.
René trådte ud og Per gik ind i bestyrelsen.


8. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant.
Uændret Arne og Mikkel. T.

  
9. Eventuelt. 
Vi vil forsøge at få gang i nogle interne holdkampe Rønne - Svaneke i næste sæson. Det kan være en udmærket træning for juniorer nu når 2. holdet - forhåbentligt midlertidigt - er gået i dvale.
 
Jan Pedersen

Det sker


For hele sæsonplanen se under Info.